สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อสร้างคนสร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไท และสังคมสันติประชาธรรม
 
 
  ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบทะเบียนออนไลน์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
     มานุษยวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตร์และ
     รัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา
 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 14/01/11
   
  lavanta fide fiyatı lavanta fidanı fiyatı satıl ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
  lavanta fideleri lavanta fidesi lavanta fidanı ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
  lavanta ข่าววันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
  lavanta satılık lavanta fidesi ithal lavanta ข่าววันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
  ">
lavanta fideleri lavanta fidesi lavant ข่าววันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
  '>
samsun araç kiralama samsun rent a car orviax ข่าววันที่ 03 พฤษภาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 537 คน
  ">bayan azdırıcı ข่าววันที่ 21 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1164 คน
  บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 801 คน
  ชมรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์(YSDC)ครั้งที่2 ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 316 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด :  15 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-962163 โทรสาร. 055-962207