สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อสร้างคนสร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไท และสังคมสันติประชาธรรม
 
 
  ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบทะเบียนออนไลน์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
     มานุษยวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตร์และ
     รัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา
 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 14/01/11
   
 
  lavanta fide fiyatı lavanta fidanı fiyatı satıl ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
  lavanta fideleri lavanta fidesi lavanta fidanı ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
  lavanta ข่าววันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
  lavanta satılık lavanta fidesi ithal lavanta ข่าววันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
  ">
lavanta fideleri lavanta fidesi lavant ข่าววันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
  '>
samsun araç kiralama samsun rent a car orviax ข่าววันที่ 03 พฤษภาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 561 คน
  ">bayan azdırıcı ข่าววันที่ 21 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1187 คน
  บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 824 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด :  16 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-962163 โทรสาร. 055-962207